Aktuellt 2009

 

Årsmöte

Sunbeams Vänner har årsmöte på söndag 11 april kl 1600 i Stöttboden på Beckholmen.
Marianne Pedersén kommer att hålla föredrag om episoder och forskningsresor!

Sunbeam har nu lossnat ur isens järngrepp och flyter högt i den strida vårfloden i Fyrisån. Vintertäckningen är fortfarande uppe men kommer att tas ner under slutet av april så att skeppet kan avsegla till Beckholmen i början av maj. 6-17 maj kommer Sunbeam att ligga i Beckholmsdockan för årlig översyn och bottenmålning och under slutet av maj kommer stormastens vant att bytas ut mot nya av riggfolket på briggen Tre Kronor.

 


Året som gått ombord på Sunbeam!

 • Förväntansfulla engelska studenter ombord!
  Den 6 juli mönstrade 12 förväntansfulla engelska studenter ombord i Sunbeam för fem dagars kombinerad sedimentkurs och segling. Den första dagen hade vi även ombord Dagens Nyheter som gjorde ett reportage om våra bottenstudier i skärgården. Under seglatsen växlade vädret från regnskurar till en halv dags solsken och värme och avslutades med regn och stormbyar. Under den halva dagen med solsken hann ett par av ungdomarna bränna sig så till den milda grad i solen att de var tvungna att ligga i gummibåten på däck för att få svalka. Avkylningen kom i samband med en snabb vindökning och ösregn den sista natten i det s.k. Paradiset vid Finnhamn. Snabb losskastning vid femtiden på morgonen och gång i ösregn in till Stockholm. Då fick vi verkligen känna på nyheten att stå på däck under alla väder. Det funkar!

 • Sunbeam certifierad och seglar igen!
  Måndagen den 3 augusti utfärdades fartcertifikat för Sunbeam. Redan 29 juni var "allt" övrigt OK men VHF-installationen krävde omfattande förbättringar för att kunna godkännas. När all utrustning kommit på plats, en besiktningsman godkänt installation och funktion samt att dokumentationen inskickats till Sjöfartsavdelningen kunde certifikatet utfärdas. Äntligen certifierad igen - HURRA! Redan tidigare hade ett fribordscertifikat utfärdats.

 • S:t Annas skärgård
  Efter att ha fått GMDSS/VHF-anläggningen godkänd av fartygsinspektionen kom vi igång med ' sedimentundersökningen i S:t Annas skärgård den 3 augusti. Syftet med undersökningen var att se om situationen på bottnarna förbättrats sedan de omfattande undersökningarna i mitten och slutet av 1990-talet. Tyvärr var dock situationen i stora drag densamma men vi kunde njuta av ett fantastiskt väder under veckan fram till förtöjningen i Stockholm den 7 augusti.

 • Hudiksvall
  Den 28 augusti kastade Sunbeam loss med kurs mot Hudiksvall. Ett fatalt problem noterades dock på uppvägen - provtagningshydrauliken läcker! Väl framme i Hudik kunde vi med benägen hjälp från en ung man som kunde allt om alla hydraulikföretag i Hudik snabbt få spelet fixat och dra iväg söderöver för sediment- och vattenprovtagning i anslutning till skogsindustrier. Syftet var att studera belastningen på miljön av dioxiner från dessa industrier. Vi plockade även upp passiva provtagare som satts ut några månader tidigare. Sunbeam är tillbaka i skogsindustrisvängen igen. Bäva alla skogsindustrier som inte har rent mjöl i påsen!

 • Skeppsholmsdagen
  Den 13 september var det Skeppsholmsdagen, och vi seglade i vackert väder tillsammans med Ellen, Constantia, Jens Kiil och Briggen Tre Kronor runt Skeppsholmen.
  > > Bilder tagna av Robert A. England < <

 • EU-möte
  Torsdagen den 17 september hade vi vår EU-minister Cecilia Malmström, hennes 26 gelikar, ambassadörer och Estlands president Toomas Ilves ombord på Sunbeam! Sunbeam förtöjde på
  torsdagsförmiddagen utanpå Briggen Tre Kronor som låg förtöjd mot Logårdstrappan nedanför slottet. Under dagen hade allmänhet och press
  möjlighet att gå runt på fartygen. Vid femtiden kom alla EU-ministrarna och fick presentationer av IVL Svenska Miljöinstitutet som använde Sunbeam som "sitt" forskningsfartyg, LRF och Kustbevakningen.
  > > mer info < <

 • Gamla synder på Beckholmen
  Under tre dagar i november gjordes sedimentundersökningar i Stockholms hamn från Strömmen till Fjäderholmarna. Syftet var att utifrån sedimentstudier försöka utröna vilken inverkan gamla synder på Beckholmen har på Saltsjön. Halterna av diverse tungmetaller och PAHer är mycket höga i marken på ön och frågan är hur mycket som läcker ut till vattnet.