Aktuellt 2013

 

Vad händer i dockan? > > >

Utbildning ombord under året.

Nästan varje år har universitetskurser hållits ombord under de senaste 20 åren och de forskningsprojekt som haft Sunbeam som plattform sträcker sig tillbaka till 1962. Sunbeams ”CV” vad gäller forskningsprojekt, utbildnings- och kampanjfartygsverksamhet är diger.

I år (2013) har vi haft en introduktion till masterkurs i miljövetenskap kallad Experimentella studier i miljövetenskap med elever ombord under en vecka. Kursen hålls av Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap - Stockholms universitet och är en tioveckorskurs (15 hp) där tiden ombord på Sunbeam ägnas åt att ta prover på platser som studenterna anser relevanta utifrån den studie de ska genomföra. Man får under dessa dagar även praktiskt använda olika provtagningsmetoder samt hur karteringar av bottnar sker. Fiske sker även under veckan så att ex vis kvicksilverhalter och andra kemikalier kan analyseras i fisken utöver analyserna av de bottenprover man samlat. Allt sammanställs sedan i olika rapporter.
Denna gång var vi mest i Mälaren mellan Stockholm och Södertälje och lyckades med att pricka in ett fantastiskt väder under hela veckan.

Under september och oktober var totalt 60 elever ombord i ett ämne kallat Akvatisk miljöanalys. Denna kurs hålls av Uppsala universitet och ingår i Civilingenjörsprogrammet som är mer en direkt yrkesutbildning med tydlig inriktning mot miljö- och vattenteknik. Utbildningen är 5-årig och leder till en civilingenjörsexamen.

Vi har utöver det genomfört en exkursion med samtliga deltagare från en fosforkonferens vid SLU i Uppsala. Exkursionen var mycket uppskattad av deltagarna. Bland annat fick de vara med om praktisk provtagning och föreläsning om bottnarnas utveckling och tillstånd i framförallt Stockholms Skärgård där just fosforns inverkan nu livligt diskuteras.
Samtliga kursdeltagare och exkursionsdeltagare har givetvis även fått lära sig att sätta segel och segla en engelsk kutter i lite olika stor utsträckning beroende på tillgänglig tid!

Bilden: Magnus Karlsson (med ryggen mot kameran) med adepter

Indockade för skrovarbeten

Sedan den 14 oktober ligger Sunbeam åter i Beckholmsdockan. I vinter ska några bord bytas ut och
skrovet ska drevas där det behövs. Vii följer planen att varje nåt ska göras om vart tionde år. Numera används även stickmetoden, dvs där samtlig nåt kontrolleras genom att man sticker i nåten med en kniv. Om mjuk nåt markeras platsen så att den sedan kan drevas om.
Thomas Hellström leder arbetet med bordbyten - fem om styrbord och fyra om babord. Hittills kan vi konstatera att borden är i bra skick och några i princip helt intakta. De har dock en del skavanker som gör att nåten blir svår att få tät på en del ställen.

Då kostnaden för att göra en renovering av det mer radikala slaget blir så pass höga så har vi i detta läge inte råd att sätta de planerna i verket. Det är framförallt spanten under borden 7-12 som vi skulle vilja byta ut. Längre ned, dvs under borden 1-6 är spanten i bra skick.

Mer rapporter från vinterarbetet kommer så småningom.

Ny navigationshytt och mesanmast!

Trots kall mars har arbeten kommit igång på vårt kära skepp.
Sedan branden 2008 har olika förslag till en ny hytt stötts och blötts. Några vill inte ha någon hytt alls med andra vill ha en hytt som är minst lika stor som den tidigare.
Redan förra året kom vi fram till en kompromiss. Det blev något vi nu kallar för en ”navhytt”.
Det är en förkortning av navigationshytt. I hytten kommer att finnas ett kortbord och en del instrument men själva navigeringen kommer ännu så länge att ske utomhus.

Hyttens primära syfte blir att ge passagerare och frivakt ett utrymme att vistas i vid dåligt väder. Man ska kunna sitta där och se ut över omgivande vatten utan överlevnadsdräkt. Där kommer även att finnas ett kortbord men GPS-navigatorn (Garmin 4012) kommer att sitta i ett utrymme på akterkant om styrbord på hytten tillsammans med bl a VHF-en.

Hytten kommer att vara 1,55 meter hög ovan däck och sedan nedsänkt 50 cm i däck ner mot maskinrummet. Den nedsänkta delen kommer att vara både smalare och kortare än hytten. Sittplatser kommer att finnas på sidorna så att 6-7 personer kan sitta och se ut.
Vi har anlitat Jon Högblom för att snickra ihop hytten och han har delvis gjort den som en byggsats.

Så här såg det ut den 9 april:

Sockeln är på plats och hörnstolparna likaså. Nu kan man få en uppfattning om hur det hela kommer att te sig.  Kom ner och ta en titt!

Vi kommer att ligga kvar i Uppsala hamn några veckor till.
Vi hade för avsikt att gå in i dockan på Beckholmen redan 3 maj men har nu istället bokat vinterindockning från mitten av oktoberför att göra en rejäl översyn av skrovet.

Vi har ansökt om bidrag för renoveringar av skrovet men om vi får några pengar vet vi inte ännu.

På Beckholmen har vi ett antal stockar varav en nu håller på att bli en ny mesanmast. Det är en douglasgran som nu bearbetas. Den är tämligen rödaktig i träet så vi hoppas på att få en vackert lysande mesanmast på plats så småningom. Vi började att såga med motorsåg fästad i en rigg i måndags den 7 april. Först fyrkantad till rätt storlek och senare i veckan körde Per (Jonsson) själv och gjorde den åttkantig. Nu återstår en massa hyvling för att få den rund. På bilden ser ni Per köra med motorsågen monterad i en rigg som vi lånat av Henrik Helstad.

Nu hoppas vi på att prognoser om varmare väder slår in så att arbetet med att få skeppet vackert kan gå igång på allvar. Ännu så länge är enbart peket slipat och lackat men behöver ett antal strykningar till innan den kan anses som klar. Den är ny sedan i fjol och är en av de stammar av douglasgran som vi köpte från Stafssunds gård på Ekerö och sedan bogserade till Beckholmen sjövägen!

Välkommen ombord och ta en titt eller hugg in på lite vårrustning!