Aktuellt 2014

 

Äntligen utdockning!

14 april släpptes vattnet in efter 6 månader i Beckholmsdockan.

Under sista dygnen har det varit febril aktivitet för att få allt klart.
På skrovet har 11 nya bord kommit på plats och all nåt under vattenlinjen inklusive laskar har ”rabbats” och bytts/förbättrats där så behövdes. En riktig genomkörare för hela undervattensskrovet således!

Skeppstimmermannen tillika professorn i kutterlogi Thomas Hellström, har varit den som under vintern tagit bort de bord som skulle bytas ut, förberett för det nya bordet, mallat och sedan sågat till ekplankan. Vi delägare har sedan hjälpt till att sätta plankan på plats med 6” skeppsspik och bult.
Några av plankorna var 9,5 meter långa och vägde ca 150 kg! Alla plankor har passat helt perfekt – ett utmärkt arbete av Thomas - som vanligt!

Under lördagen och söndagen före utdockningen hjälpte många frivilliga till när vintertäckningen skulle tas ner och stuvas undan, dockbotten städas, ställningar bäras upp etc. Dessutom målades undervattenskroppen under söndagen och till och med vattenlinjen blev helt perfekt!

Tack alla frivilliga krafter i form av kompisar och/eller Sunbeam vänner!

Under eftermiddagen bistod vi Agnes så att hon kom på plats akterförtöjd vid bryggan utanför Stöttboden. Sunbeam ligger nu tillfälligt utanpå Deodar i Galärhamnen invid Junibacken tills alla båtar har kommit på plats vid bryggan på Beckholmen.

Nu återstår själva vårrustningen!

Förutom den hoppas vi bli klara med en längre storbom och gaffel så att vi kan föra ett större storsegel och därmed förhoppningsvis få bättre balans i skeppet när hon går för bidevind och att det dessutom kommer att gå bättre att göra vändningar genom vinden. Om detta inte räcker har en ny plats förberetts för stormasten som innebär att den flyttas cirka 70 cm akterut.

Vårliga hälsningar till Er alla!

CG

 

Sommaren 2014

Vi har varit ute med några företagscharterturer under säsongen  och nu senast var vi i Vaxholm och deltog i den Östersjösatsning som kommunen gör.
Under inledningen av höstterminen har eleverna som nu börjar i 9:an i Norrbergsskolan deltagit i en rad olika aktiviteter som rör miljön runt Vaxholm och då främst miljön i kommunens och Östersjöns vatten.

21-22 augusti tog vi ombord sammanlagt 98 elever och lärare i sammanlagt nio olika omgångar!

Vi utgick från kajen mitt i stan och gick ut mot Tynningö för att där ta ett prov från bottnen.
På vägen dit informerades eleverna kort om Sunbeam varefter Magnus Karlsson berättade om miljöförhållandena i Vaxholms kommun.  Här fick eleverna veta vilken typ av vatten som omger kommunen, hur nivåerna av näringsämnen såsom kväve och fosfor förändrats över tiden, vad det innebär för siktdjupet och vilka konsekvenser det har gett.

Magnus Karlsson informerar om miljöförhållanden för niondeklassare från Norrbergsskolan
Miljöstrategen i Vaxholms kommun Annmari (Ammi) Wohlin var med på en tur och står klar med kameran.

 De fick även veta varför en del bottnar dör och att de döda bottnarnas utbredning faktiskt har minskat under de senaste åren i kommunen och dess närhet. Magnus berättade även om miljögifter och hur kvicksilverhalter i fisk bäst undersöks i abborre.

Per Jonsson tog sedan vid och demonstrerade hur man tar bottenprover med en s k Geminihämtare.

Per Jonsson klar att ta upp två sedimentproppar med en Geminihämtare.

Just norr om Tynningö finns en död botten där bottenprover togs och sedan delades så att eleverna klart kunde se och förstå hur ett sedimentprov från en död botten ser ut. Eleverna kunde även känna svavelvätelukten av den döda botten.

En sedimentpropp delas så att årsavlagringarna i en död botten framträder

Vi lämnade därefter platsen och gick med låg fart västerut mot en vik med en frisk botten. På vägen dit fick eleverna gå ner under däck och se hur bottnen ser ut när man använder en s k side scan sonar. Under gången västeröver hade vi turen att hitta ett vrak!

Snart var vi på platsen med en frisk botten. Här togs sedimentprovet med en s k ponarhämtare – där enbart det översta  10-15 cm av sedimentet hämtas upp. Efter att ha visat hur en frisk botten ser ut lades provet i en sil och sköljdes med vatten så att ev djur enbart blev kvar.

Därefter full fart in mot hamnen för att byta grupp.

På torsdagskvällen hade miljöstrategen Ammi bjudit in politiker och tjänstemän. Vi hade då tillfälle att berätta om vilka tjänster som vi kan utföra åt kommunen.

Politiker informeras ombord. I mitten kommunstyrelsens ordf Lars Lindgren (M).

På fredagen var vi ute med tre grupper och avslutade med en avstämning tillsammans med Ann Mari Wohlin (miljöstrateg), Mia Sklenar  (projektansvarig stadsbyggnadsförvaltningen) och läraren Inga Höglund från Norrbergsskolan.
Skolan var helnöjd med insatsen och man var intresserad av att göra samma upplägg nästa år. En del förbättringar kom vi fram till att det går att göra och dessa protokollfördes.  Utbildning av lärare och tjänstemän diskuterades också.
Förutom dessa aktiviteter blev vi rejält uppmärksammade i hamnen!

Nästa uppdrag
Andra veckan i september kommer en grupp studenter från Stockholms universitet ombord. Det är en introduktion till masterkursen i miljövetenskap om totalt 15 poäng som delvis, under en vecka, sker ombord på Sunbeam. Det är institutionen för Tillämpad Miljövetenskap som håller i kursen.