Sensommar och höst 2016

Ojoj nu har sommaren redan gått och hösten har dragit in över landet med minusgrader på nätterna norröver och i alla fall frost i Uppsala!
Det har varit en fin sommar och många olika typer av seglatser. Det har varit olika typer av charter såsom akvarellstudier, fotokurser, fågelskådarturer och företagscharter. September ger en bra bild på det hela.
Det började med en charterseglats med ett gäng från Oxelösunds varv och deras samarbetspartners. Iväg från Beckholmen fredag kl 14 och sedan segelsättning för att ganska snart lägga till i Velamsund. Där fick gästerna bekanta sig med getterna samtidigt som en drink togs uppe på berget i solen innan den gick ner. Härlig middag på kvällen med mängder av havskräftor som hade transporterats från Göteborg på morgonen – fantastiskt goda!
På lördagen satte vi segel omgående. Vinden var dock skral men vi seglade ut till Träskö Storö. Bastubad före middagen. På söndagen blev det maskingång hela vägen tillbaka till Beckholmen.
Redan på måndagen var det dags igen.
Nu kom masterkursen i miljövetenskap ombord för att under veckan ta prover på de platser man innan planerat. Skeppet fullt med trevliga studenter och deras handledare. Platserna för provtagningar utfördes dels i Mälaren dels i skärgården.
Olika stationer utför olika sysslor per provtagningsplats. Några tar upp sedimentproppar med hjälp av en Geminihämtare, några fångar solplankton, någon tar siktdjup, några tar vattenprover på djup som bestämts av de som utfört CTD-mätningarna innan.
(CTD-instrumentet mäter konduktivitet, temperatur och djup. Från dessa data beräknas även saliniteten).
Geminihämtare är en provtagare som har två rör med en diameter på 8 cm. Hela instrumentet är tämligen tungt och kräver hantering med vinsch. Bottenpropparna blir 40-80 cm långa.)

Bottenproppen delas upp i olika prover

Efter att gått igenom Hammarbyslussen gick färden mot Birka. Under färden dit gjordes ett antal stopp för provtagningar.

Under tisdagen fortsatte sedan färden till första provtagningsplatsen på södra Björkfjärden. Redan nu går provtagningarna betydligt snabbare och färden går snart vidare via Prästfjärden norrut väster om Adelsö för att sedan gå norr om och vidare österut mot Hässelby Strand. Som vanligt ankomst sent och mörkret hade redan lagt sig. Vi hade avtalat med Hässelbystrands båtklubb att få ligga vid deras pontonbrygga men i mörkret lade vi till vid fel båtklubb! Nåja det var OK att ligga där över natten och vi låg bra där i lä av Lambarön. På morgonen gick vi till den avtalade båtklubben så att de som ville kunde duscha. På onsdagen gick vi åter ut i Saltsjön och så småningom vidare ut till natthamnen i Velamsund (populärt ställe!).
CTD-instrumentet

CTD-instrumentet på väg ner i vattnet  

Vattenprovtagning

Torsdagen bjöd på en fantastisk dag med sol och stundom helt vindstilla. Fler provtagningar och nu även med en van Veen- bottenhuggare. Det är en skopa som tar ca 0,1 kvm av ytsedimentet ner till ca 10 cm djup. När den kommer upp sparas prover från de översta 4 centimetrarna. Resten läggs på däck för beskådning. Prover tas i en linje mot land i en så kallad transekt. Prover tas från största djup upp till 5 meters djup var femte meter och efter att prover tagits i det översta skiktet läggs innehållet ut på däck så att man kan se hur bottenbeskaffenheten förändras. Nu börjar det bli riktigt lerigt på däck, brädgång och utsida!
Natthamn vid Storön vid Stora Skratten dit vi anlände i mörker. Fredagen mestadels analys av bottenproppar som skjuts ut i ett rör som delats på längden. Proppen delas sedan så att man kan se de olika sedimentlagren och därmed får en överblick vad som hänt på provtagningsplatsen många år tillbaka i tiden.

Den andra bottenproppen har man tagit prover från på olika djup från ytan. Dessa prover ska sedan analyseras i land och baserat på vad man finner i dessa prover får man reda på vilka ämnen som finns i just den bottenproppen. I år kommer man dessutom att försöka hitta spår av de giftiga ämnen som finns i skumsläckningsvätska.
Studenternas arbete ska mynna ut i en rapport som vi förhoppningsvis kommer att få ett ex av!
På väg mot Beckholmen får studenterna känna på hur det är att segla. Tyvärr alldeles för lätt vind men seglade gjorde vi i alla fall!

På helgen direkt efter var det en fotokurs ombord och därefter en chartertur och en fågelskådartur till Huvudskär. Sedan var det dags för Saltkråkan Race som alltid går av stapeln första lördagen i oktober. Bra vind (8-11) som till en början var lite mer åt SV än V. Sol från klarblå himmel!
Slör till halv vind i starten. Vi kom iväg perfekt – i lä kom Deodar på 20 meters avstånd och i lä om henne kom Ellen. Då vi låg i lovart kom de inte förbi. Det var först när vi lovade upp efter att passerat öst om pricken/grundet utanför Husarn som de smet iväg för om oss. Vi gick sedan ost om Rögrund och därifrån ner mot Boskär som vi skulle runda moturs för att sedan runda Rögrund medurs och där efter gå mot mål borta vid Munken i NV-hörnet av Jungfrufjärden.

Anna Sofia och Eureka drar ifrån Tre kuttrar i bredd! Eureka, Deodar och Sunbeam

Vi hade inte stortoppen satt men alla de andra seglen (inklusive ”Fisherman”) var uppe.
Tyvärr fick vi dra några drag med maskin för att inte dejsa ner på Boskär. Det såg ut att gå bra men mitt på Boskär fick vi en liten vindkantring och vi tappade snabbt fart och började dejsa alltmer mot udden. För att inte riskera fartyget blev vi tvungna att puffa till med maskin max 30 sekunder. Trist för sådant ger tidstillägg och i värsta fall blir man diskad.