Tillbaka

Beckholmen

> > Beckhomen entre < < | > > Framtidens arv < < - > > som pdf < <

 

 
   

Beckholmen ett komplett varvsområde:
På Beckholmen existerar både modern och traditionell varvsverksamhet sida vid sida i dom tre torrdockorna. I västra dockan som är 100 meter lång och 16 meter bred huserar Beckholmens Dockförening BDF - en undersektion av Sveriges Segelfartygsförening SSF som verkar för bevarandet av den seglande traditionella yrkesfartyg. SSF medlemsfartyg och många av Stockholms övriga fartygsflotta dockar in här till mycket förmånliga priser. Ett indockat fartyg väljer själv om professionell hjälp skall anlitas eller om arbetet skall utföras i egen regi. BDF tillhandahåller sina medlemmar en komplett grovsnickeriutrustning däribland en äkta spantbandsåg där man tippar sågen istället för bordet, ett måste vid tung spantsågning. Medlemmarna har också tillgång till markytor för virkesförvaring, smedja och personalutrymmen för mer än 30 personer i historiska lokaler mm.
 

   

Historik:
1633 upprättades ett becksjuderi samt ett flertal magasin och förråd, dessa förstördes 1723 efter att ha antänts av gnistor från en storbrand på söder. 1850 sprängdes östra och västra dockan ur berget under ledning av järnvägsbyggaren överste Nils Ericssson på uppdrag av Stockholms Grosshandlarsocietet. 1916 kom ön i flottans ägo och dom sprängde Gustaf den 5:s docka åt sig själva och arrenderade ut östra och västra dockan till Finnboda varv. I mitten av 70-talet lämnade marinen ön och omkring 1980 flyttade slutligen Finnboda tvärs över vattnet och anläggningen lämnades åt sitt öde. 1986 tar Djurgårdsförvaltningen över ön från Byggnadsstyrelsen. Samma år får Beckholmens dockförening och Stiftelsen skärgårdsbåten arrendera västra respektive östra dockan genom ett initiativ av SSF-medlemmen Thomas Hellström och dom första segelfartyget på många år dockas åter in.
 

   

Beckholmen - Maritimt centrum för renovering och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.
Under vinterhalvåret ges möjlighet företrädelsevis åt SSF medlemsfartyg att under 6 månader utföra större förbyggnader. Detta har inneburit en vändpunkt för det traditionella fartygsbevarandet och idag har bl.a. följande segelfartyg genomgått omfattande förbyggnade: Deodar 86-90, Hoppet 87-93, Minde 88-89, Bondevennen 89-93, Brison (nuv. Gretel) 87-92, Dawn of Day 90-91, Anne-Mon 90-91, Mina 91-92, Ariel 93-98, Emma 93-98, Anna af Westerbrook 94-95, Speranza 95-96, Ellen 90-00, Havheld 92, Hulda 92-95, Sir William Archibald 93, Gunhild 90-94, Constantia 91-99, Marite 92-96 , Ricktor 96-97(upphuggen), Vesta 92-98, Skidbladner 98-99, Svanevik 98-99, Sunbeam 93-20. Dessa kommer att utgöra ovärderliga representaner för vårat seglande kulturarv under många år framåt och flera av dessa segelfartyg har fått statens "skutstöd" som mycket bevaringsvärda. Telefon till Beckholmens dockförening: 08-662 53 36.
 

   

Seglande kulturarv: Segelskutans dag i september 1999 i Stockholm. Från vänster skymtar kuttern Sunbeam, Kuttern Deodar, galeasen Ruth och skonaren Hulda. Fartygen har genomgått omfattande renoveringar. Foto; M-L Strandborg.

 

  Tillbaka