Sunbeam Englandssegling
100-årsjubiléet 2005S U N B E A M

 

SVERIGE - ENGLAND 2005

Gå till länk "bilder" för att läsa mer!

 

Skeppohoj alla kutterentusiaster!

I år fyller Sunbeam 100 år. Och hon är ju byggd i Lowestoft i östra England 1905. Var bör då 100-årsjubiléet avhållas om inte i närheten av den ursprungliga stapelbädden? Med detta som grund har formerna för en seglats till England 2005 tagit allt fastare former.
Den första delen av seglatsen går från Trelleborg genom Kiel-kanalen via Västfrisiska öarna till Lowestoft.
Efter 100-årsjubileet i Sunbeams ursprungliga hemmavatten runt Lowestoft, seglar vi ner genom Engelska kanalen med anlöp i hamnar på Englands riviera och förtöjer så småningom i Brixham, som numera har blivit Englands kuttermetropol nr 1 och idag hyser 5 engelska kuttrar.
Efter några dar i Brixham sätter vi åter segel och seglar längs den engelska syd- och sydostkusten för att återigen anlöpa Lowestoft.
Därifrån beger vi oss återigen över Nordsjön mot Sverige med besök på Västfrisiska öarna, danska väst-, och nordkust och/eller ostkusthamnar.
Om vädret blir sämre väljer vi att gå att gå öster om Jylland