Sunbeamvänner! - året 2007

Februari 2007

Kära Sunbeams Vänner!

Förra året kom inget brev under våren vilket väl hade sina randiga skäl och rutiga orsaker, men nu kommer ett brev kanske lite tidigare än vanligt Nu har vintern oss i sitt grepp men våren skjuter på nerifrån Europa! Men faktiskt var det ju så att tidig januari rapporteras om blommande körsbärsträd och tibast samt att koltrasten sjungit i sta'n under julhelgen!? Lång höst alltså och vintern blir då kort och vips är det väl vår igen!

2005 gjorde vi så vår jubileumsseglats till Sunbeams "födelseort" Lowestoft. Efter en hektisk vår (igen!) seglade vi iväg dagen före midsommarafton från Beckholmen. Ombord var första gänget av släkt och vänner som hade bokat in sig på att segla med. Ner till Trelleborg blev det faktiskt givetvis mer eller mindre motvind hela tiden och då tiden var knapp blev det bara någon dags segling. Väl i Trelleborg anlände nästa gäng och det bunkrades mat och dryck. Vädret lovade en ostlig vind vilket skulle bli bra för oss, förliga vindar som vi säger på sjön (dvs fördelaktiga). Avsegling i arla morgonstunden och ut på ett alldeles spegelblankt hav. Framåt förmiddagen fick vi dock vind och vädret höll i sig med fint solsken och värme. Vi passerade snart Möns klint och seglade ner mot Kiel. Vår följeslagare på resan var Deodar som inte var långt bort. Under tidiga morgontimmar förtöjde vi i Kiel redan senare samma dag bar det väg in i Kielkanalen. Målet för den dagens etapp var Rendsburg, där vi blivit tipsade om att det fanns en bra hamn med närhet till dusch och pub! Förväntningarna om dusch och pub infriades men hamnen var annars en trist och avdankad industrihamn. Det trånga inloppet till hamnen påminde till stor del om att gå i Fyrisån! Väl förtöjda var det allmän snyggning i den närliggande småbåtshamnen och därefter en alldeles fantastisk middag. Våra utmärkta kockar hade gjort en härlig middag som serverades på däck! Besöket på puben senare på kvällen blev minnesvärd och trevlig!
Ja, skulle jag fortsätta att skriva i den här stilen skulle det bli en hel bok, vilket torde bli tröttande att läsa. Gå istället in på vår hemsida och läs och titta på bilder från resan! Vår nu adress till hemsidan är nu www.sunbeam.se

Undertecknad var skeppare och Per var styrman under denna etapp och efter Rendsburg gick vi ut ur Kielkanalen vid Brunsbiittel och vidare ut genom Elbemynningen till Helgoland. Under den dagen fick vi uppleva rejäl tidvattenström och man inser snabbt att det är bra att veta åt vilket håll tidvattnet strömmar och när! Vi hade givetvis friskat upp tidvattenkunskaperna och forsade ut i Nordsjön med 12 knops fart! Helgoland kan klart rekommenderas att besöka! Nästa hamn blev Borkum efter det att vi rundat Borkum Riff, dvs revet som sticker ut bra långt till havs. Numera markerat med en kasunfyr. Det från sjörapporten kända fyrskeppet visade sig bli vår närmsta granne i hamnen! Nu blev nästa etapp över till Lowestoft och det tog oss 50 timmar att segla dit. Kurslinjen blev väldigt hackig pga av några lågtryckspassager. Nordsjön är vid lågtrycksväder ett väldigt skvalpigt hav då vindarna hela tiden vrider sig. Trots en otrolig trafik i trafikzonerna och på sina håll ganska många oljeborrtorn gjorde vi entré i Lowestoft på ett magnifikt sätt. Båda fartygen hade samtliga segel satta och vi seglade in sida vid sida genom hamninloppet. Tyvärr ligger hamninloppet långt från de normala vandringsstråken men vi hade i alla fall en (1) person som såg när vi seglade in! Undertecknad hade äran att styra in mellan pirnockarna!

Detta var den 7 juli 2005, 68 år efter det att den då 32-åriga Sunbeam lämnade Lowestoft. Vår i England då boende Sunbeamvän Jan Hedegård hade ordnat så att vi kunde ligga vid traditionsfartygskajen i Royal Norfolk and Suffolk Yacht Clubs hamnbassäng. Klubben hade givetvis ett klubbhus också och där åt vi en jubileumsmiddag. Före det hade vi firat skeppets självt genom att dänga en gräddtårta i stäven och hurrat. Om detta var korrekt eller inte vet vi inte då inte någon av oss kunde komma på hur man firade skepp som fyller 100 år.

Nu blev det besättningsbyte och nästa gäng kunde se fram emot ett högtryck som skulle ge perfekta vind- och väderförhållanden för seglatsen till Brixham, Deodars födelseort! Efter det gick färden tillbaka till Lowestoft med en avstickare till Frankrike, Bologne.sur-mer, där man av en ren slump hamnade i en traditionsfartygsfest!

Etappen tillbaka till Sverige började den 26 juli och efter 30 timmar förtöjde man i tät dimma i Van den Helder i Holland. Efter att ha vilat ut en del fortsatte sedan färden och man bestämde att gå mot Hvide Sand på Jyllands västkust. Oturligt nog fick man en läcka utanför Helgoland kl. 21.50 den 30/7 2005. Vatten trängde in midskepps och rann genom fartyget och började snart fylla maskinrummet. Då detta upptäcktes var vattennivån strax under durkarna i maskin varvid man startade huvudmaskin som har en impellerpump med ca 150 minutliter i pumpkapacitet. Vädret var då hyfsat och man seglade fint i ca 12 m/s. Den 220V pump som installerades under resan till Lowestoft hade bränt ihop pga av stopp i utloppet. Även impellerpumpen som drivs av huvudmaskinblev igensatt och pumpade inget. Den manuella däckspumpen övergavs också i tron att lädret hade spruckit i den mörka natten. Vid det läget ropade man på hjälp och en helikopter gick ut från Helgoland. Denna plockade upp 9 personer ur besättningen via en korg som sänktes ner i vattnet. De som togs upp med helikoptern gick i omgångar först ner i gummibåten som sedan släpptes ut ca 30 meter från Sunbeam. Korgen sänktes ner i vattnet bredvid jollen och tämligen blöta vinschades var och en smidigt upp i helikoptern. Vattentemperaturen var turligen 19-20 grader. Peter Hallerdt, Peter Hagman och Arne Andersson stannade kvar ombord. Helikoptern kom sedan ut med en dieseldriven länspump och med hjälp av den kunde den då rejält över durkarna ståendevattennivån sänkas och Sunbeam kunde för egen maskin ta sig in till Helgoland där hon förtöjde på eftermiddagen den 31/7.Den uppkomna läckan tätades med hjälp av en dykare. Platsen för läckan var lätt att hitta eftersom det var det enda stället som inte var täckt med bottenfärg. Ett jättearbete lades ner på att städa skeppet varvid besättningen på Deodar var till ovärderlig hjälp. Efter ett par dagar lämnade Sunbeam Helgoland med kraftigt reducerad besättning. De flesta andra hade valt att avbryta resan och ta sig hem på annat sätt efter den dramatiska upplevelsen. Väl hemma i Sverige igen genomfördes SNF-kampanjen som sedan avslutades i Helsingborg.

Under ett av hamnbesöken kom SNF:s Svante Axelsson ombord tillsammans med miljöministern Lena Sommestad och avnjöt en middag ombord! Från Helsingborg seglade en besättning hem skeppet till Stockholm under ett helt fantastiskt sommarväder men tyvärr med alltför svaga vindar.

Skeppet togs omedelbart in i Beckholmsdockan efter ankomsten till Stockholm, varvid den provisoriska tätningen togs bort och sedan drevades och beckades på vanligt sätt. Läckans storlek bedömdes ha orsakat ett inflöde av ca 130 minutliter vilket våra pumpar klarat bra om de inte hade satts igen. Det som satte igen pumparna var spån från senaste ombyggnationen. Detta spån hade vi försökt dammsuga upp men tydligen missat en hel del. Det är ju dubbla skrov så man ser inte vad man gör! Sjöfartsinspektionen ansåg att vi under resan till England hade bedrivit en verksamhet där fartygets art borde ha varit handelsfartyg. Sunbeam var då klassad som fritidsfartyg. Trots att det enbart var en person som var utanför den krets man kan kalla privat dömdes både skepparen och redaren i Stockholms tingrätt till 30 dagsböter vardera för detta! Verksamheten ansåg rätten därmed vara affärsmässig!

I augusti 2005 blev Sunbeam K-märkt vilket blev ett mycket välkommet kvitto på våra ansträngningar att renovera Sunbeam på ett kulturhistorisk pietetsfullt sätt. Under våren 2006 certifierades skeppet till handelsfartyg/forskningsfartyg och nästa steg är nu att komma fram till målet att klassas som Traditionsfartyg. Säsongen som var blev mager pga av att backslaget måste bytas ut. Det gamla backslaget tog mycket stryk då det gick med sjövatten i ca 15 timmar under incidenten på Nordsjön. Under några veckor i somras utförde vi bytet själva med hjälp av en granne till Per som visade sig vara expert på området! Nu har vi ett begagnat hydrauliskt backslag som fungerar alldeles utmärkt! Några körningar gjordes men det blev som sagt magert! Vi ligger nu i Beckholmsdockan igen och ska göra en del skrovarbeten inför en ny inspektion och klassning senare i april.

När Sunbeam dockar ut 14/4 har hon legat för ombyggnad sammanlagt ca 2 år (25 % av tiden)i dockan sedan renoveringarna började oktober 1999!De allt strängare kraven gör att det blir allt kostsammare att hålla skeppet i den nivå som krävs. Hjälp oss genom att boka in en utflykt på en eller flera dagar med dina arbetskamrater! Nu behöver vi intäkter mer än någonsin! Ring och boka! Se kontaktinformation på hemsidan: www.sunbeam.se eller kontakta mig enligt info nedan. Dessutom hoppas vi att Du betalar in medlemsavgiften om 100 kr!


Utflykt med Sunbeams Vänner sker på Kristi Himmelfärds Dag. Vänligen anmäl Dig i god tid. Mat och dryck till självkostnadspris.

Vänliga hälsningar

073 3118709 cg.velin@bredband.net