Sunbeamvänner! - året 2009

Kära Sunbeams Vänner - medlemsbrevet 2009.

2008 blev ju ett besvikelsens år i och med den brand som bröt ut ombord på morgonen den 22 maj. Vi hade dagen innan gått till sjöss på säsongens första sedimentprovtagning och allt gick helt galant. Under våren hade vi kämpat hårt för att göra klart en mängd åtgärdspunkter för att i mitten på juni bli certifierade och därmed klara att fortsatt kunna bedriva yrkesmässig sjöfart. Säsongen var till stor del redan inbokad med körningar och det såg ut att kunna bli en riktigt bra säsong.
Tyvärr grusades allt detta i o m branden och vi fick istället modstulna starta med att skotta undan en massa sotsvart bråte. Försäkringsbolaget kom och inspekterade för att ta reda på brandorsak och grovt beräkna reparationskostnaderna. Det blev en ganska utdragen historia då försäkringsfolket snart gick på semester. Till sist blev det dock klart att försäkringsvärdet minus ett s k restvärdet betalades ut. När reparationskostnaderna överstiger försäkringsvärdet för fartyget kallar försäkringsfolket det som en konstruktiv totalförlust.

Detta blev klart i slutet av augusti och kort därefter formerades en kärntrupp som var villiga att dels gå in med 56 000 kr var, dels starta arbetet med att återställa fartyget.
Kvar blev Per Jonsson, Jan Hedegård, Magnus Karlsson, Peter Hallerdt, Ture Sahlén och undertecknad. Gary och Peter Hagman hade tidigare under våren begärt att lånen från dem skulle återbetalas och därmed började en plan att skapas hur bolaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet och under vilka former. Av de pengar som kom in från försäkringsbolaget beslutades att samtliga lån från aktieägarna skulle återbetalas och att bolaget därmed skulle vara redo för några olika alternativa vägar att gå. Ett alternativ som diskuterades var att bolaget skulle skänka Sunbeam och alla ev överblivna tillgångar till en stiftelse. Syftet skuiie då vara att

• dels skapa en grund för att kunna återställa fartyget i sjövärdigt skick,
• dels finna en verksamhetsform som skapar förutsättningar för att ta emot donationer/bidrag,
• dels inte ha kravet att bli yrkesfartyg åtminstone inte till kommande säsong. Vi kom fram till att om alla fick önska sig vad de helst skulle vilja använda Sunbeam till så blev svaret - segling snarare än provtagningar och andra uppdrag men att det vore helt OK att köra yrkesmässigt då och då! Alla insåg att stötestenen givetvis är hur ekonomin skall kunna gå ihop utan att bedriva verksamhet. Stiftelseformen ökar visserligen möjligheten att få bidrag/donationer men vår kunskap om att hitta organisationer som kan ge oss donationer eller bidrag är minimal. Alternativet att fortsatt ha bolaget kvar och aktivera Sunbeams Vänner var det vi senare valde. Man kan använda en ideell förening som mottagare av donationer och bidrag och föreningen kan sedan i sin tur donera pengarna till aktiebolaget. Visserligen kan det verka ge möjligheten för aktieägarna att kunna sko sig men i bolagsordningen står sedan några år att ev vinstmedel ska återgå till fartyget. Det är en skrivning som dessutom krävs för att vi ska kunna bli traditionsfartyg. Under senhösten kom arbetet med att ta bort sådant som måste bytas ut igång ordentligt. Däck, reling, brädgång etc sågades i bitar och vi hade fått bort det mesta innan vi dockade in i mitten av december. Thomas Hellström med lärlingen Jon Högblom och Henrik Helstad var inbokade på att göra i ordning akterskeppet. De började efter alla helger runt årsskiftet.
Vill du läsa mer i detalj, vecka för vecka så har jag redigerat lite i det Thomas Hellström har rapporterat efter varje vecka, så hittar du det på hemsidan - www.sunbeam.se - under Aktuellt. Under januari till april har det varit en hektisk period även för oss som nu satsat på att få Sunbeam shipshape igen. Vi har lagt ner ett mastodontjobb på att röja och sedan att få skrov och maskiner i ordning. Den 14 april dockade vi ut och Sunbeam ligger nu vid kajen på Beckholmen (vår sommarplats). Samtliga däcksbalkar gick att behålla liksom "soffan" i aktern, men fick givetvis först skrapas och slipas. Gissa om vi har sett ut som gamla tiders kolgruvearbetare! Becksvarta ansikten igenmurade av sotdamm! Utan munskydd hade detta aldrig gått men det besvärligaste är att skydda ögonen. Skyddsglasögon immar tyvärr snabbt igen och då åker dem av.

Nu har ca 200 meter däcksplank bytts ut, nya balkvägare i akterskeppet liksom de grova plankorna som sitter under balkvägaren har bytts ut. Fjorton relingsstöttor är utbytta liksom skarndäck och vaterbord. Vi valde att byta dessa bitar för att lättare komma åt relingsstöttorna och de var rejält brända. Sedan har det varit ett väldigt pyssel med rundningen i häcken. Här krävs ett mästerligt arbete för att få dit de stående brädgångsbitarna och för att fästa dem har man satt s k labanger mellan relingsstöttorna i aktern både upptill och nedtill. Nu är i alla fall allt på plats och vi kunde faktiskt gå ut ur dockan med egen maskin reglerad från ett nytt reglage fastsatt i en provisorisk pulpet som nu står på akterdäck!
Vi hann dock inte att dreva det nya däcket och det blir nu det första att få klart. Då all navigatorisk utrustning i styrhytten blev till olikformade metallklumpar krävs nu snabba tag för att få dit allt som krävs. Vi har i skrivande stund inhandlat radar, GPS-plotter och ekolod av ny modell. Just denna utrustning är viktig att ha av hög kvalitet för hög säkerhet i navigeringen. Nu återstår bl a kompass, VHF, lanternor, mistlur, skeppsur, skeppsklocka, frälsarkransar, livflotte, etc i utrustningsväg. Sedan ska en mesanrigg upp och vi kommer att använda en begagnad sådan, men bom och gaffel kommer att nytillverkas. Vi siktar på att vara klara 1 juni med allt detta!
KOM och hjälp oss! Beckholmen, där Sunbeam nu ligger, är en fin plats mitt i Stockholm, speciellt nu när vårsolen värmer på. Det finns alltid något du kan göra!
Vi kommer att vara där mest hela tiden men ring mig (0709800602) eller Per Jonsson (0705208057) innan för säkerhets skull. I år kommer utflykten med Sunbeams Vänner att ske söndagen den 5 juli. Välkommen med din bokning senast en vecka innan dvs 28/6. Vi utgår från Beckholmen kl 0900 och kommer åter 1600. Kaffe och en enklare lunch till självkostnadspris. Vi ser nu fram emot medlemsavgiften från Dig. För endast 100 kr stödjer du aktivt rustningen av Sunbeam. En av medlemmarna har i år skänkt 30 000 till återuppbyggnaden! Vill du skänka en peng, stor som liten, så kommer det att oavkortat gå till Sunbeams rustning! När du betalar via internet -skriv in ditt NAMN i meddelanderutan!
ng till sjöss\

Maila gärna din mailadress till mig (cg.velin@bredband.net) så kan vi enklare nå dig med erbjudanden om olika arrangemang.
Mot en säsong till sjöss!

CG Velin
0709 80 06 02 cg.velin@bredband.net