Bes├Ąttning R/V SUNBEAM - 2021

Peter Hallerdt
Behörighet: Fartygsbefäl klass VII Inre fart
Fartygsbefälsexamen klass VII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1981.
Ubåtskapten i Kungl. Flottans reserv


Per Jonsson
Behörighet: Fartygsbefäl klass VIII
Fartygsbefälsexamen klass VIII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1973
MTB-officer


Jan Hedegård
Fartygsbefälsexamen klass VIII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1976.


Magnus Karlsson
Behörighet: Fartygsbefäl klass VIII
Fartygsbefälsexamen klass VIII,
Har seglat Sunbeam sedan 1997
Minsveparkapten i Kungl.flottans reserv


CG Velin
Behörighet: Fartygsbefäl klass VII
Fartygsbefälsexamen klass VII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1973
Minsveparkapten i Kungl.flottans reserv


Gunnar Andersson
TF70
Har seglat Sunbeam sedan 1998