Bes├Ąttning R/V SUNBEAM - 2014

Peter Hallerdt - Lärare
Behörighet: Fartygsbefäl klass VII Inre fart
Fartygsbefälsexamen klass VII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1981.
Ubåtskapten i Kungl. Flottans reserv


Per Jonsson - Professor Sedimentologi
Behörighet: Fartygsbefäl klass VIII
Fartygsbefälsexamen klass VIII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1973
MTB-officer


Jan Hedegård - Psykolog, pilot
Fartygsbefälsexamen klass VIII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1976.Magnus Karlsson - Miljökonsult
Behörighet: Fartygsbefäl klass VIII

Fartygsbefälsexamen klass VIII,
Har seglat Sunbeam sedan 1997
Minsveparkapten i Kungl.flottans reserv


CG Velin - Konsult
Behörighet: Fartygsbefäl klass VII
Fartygsbefälsexamen klass VII,
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1973
Minsveparkapten i Kungl.flottans reserv


Ture Sahlén - Pensionär
Makinbefälsexamen klass VIII
Har seglat Sunbeam sedan 1997