Tillbaka


EU-ministrar ombord på IVL:s forskningsfartyg den 17 sep 2009

 

 • Den 17 september kommer Sunbeam att ligga vid Logårdstrappan utanpå briggen Tre Kronor och vara IVL:s plattform för information till EU-ministrar och några utrikesministrar.

  Så här ser planeringen ut:
  Rundvandring på stationer med EU-ministrar
  Den 17 september kl 17.00 kommer EU-ministrarna (samt några utrikesministrar) till Briggen Tre Kronor, där de möter de svenska samtalsdeltagarna. Kl 17.30 – 18.30 tar fyra värdar från Regeringskansliet deltagarna på en liten vandring till olika stationer, där ministrarna och de svenska beslutsfattarna får bekanta sig med människor i Sverige som är engagerade i Östersjöfrågan.
  Ministrarna blandas med de svenska deltagarna och delas upp i fyra grupper med cirka 12 personer i varje grupp. Varje station gör en presentation på 10 minuter och det beräknas 5 minuter för grupperna att förflytta sig mellan stationerna.
  Grupperna besöker de olika stationerna simultant enligt ett i förväg uppgjort schema (alla som är med ombord kommer att få en ”färg” för att kunna identifiera sin grupptillhörighet.) Det innebär att varje station kommer att besökas av fyra olika grupper – presentationen görs likadan för alla fyra grupperna.

  Stationer
  IVLs marinforskningsfartyg R/V Sunbeam
  Fartyget ligger förtöjt längs med Briggen Tre Kronor. Här möter IVLs generalsekretarare och berättar om sin verksamhet och visar sin klimatkalkylator mm.
  Kustbevakningens miljöskyddsfartyg
  Ombordstigning på kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 010, som ligger bredvid Briggen Tre Kronor. Befälhavaren eller annan ansvarig visar fartyget och berättar om hur samordning av miljöskyddet sker i Östersjön.
  Undanröjande av handelshinder
  Nordiska Ministerrådet arrangerar en station kring hur vi på bästa sätt kan undanröja onödiga handelshinder i Östersjöregionen. Stationen görs i tält (kupoltält 8,5 m i diameter) på Skeppskajen.

 
Tillbaka