Återsegling efter kampanjen från Göteborg till Stockholm 1 - 8 Augusti 2004
 
image-1   image-2 image-3  image-4  image-5  image-6
image-7  image-8  image-9  image-10  image-11  image-12
image-13  image-14  image-15  image-16  image-17  image-18  image-19
image-20  image-21  image-22  image-23  image-24  image-25  image-26
image-27  image-28  image-29  image-30  image-31  image-32  image-33
image-34  image-35  image-36  image-37  image-38  image-37  image-38  image-39
image-34  image-35  image-36  image-37  image-38  image-37  image-38  image-39
image-34  image-35  image-36  image-37  image-38  image-37