Svenska Naturskyddsföreningen
Tillbaka till förstasidan www.snf.se

Från kust till kust med SNF:s havskampanj
Under tre veckor i juni-juli seglade SNF:s havskampanj Rädda havets liv omkring längs Sveriges kust. Segelfartyget Sunbeam gästade femton hamnar från Fagerviken i Uppland till Lysekil i Västra Götaland. Nu närmast går utställningsdelen av kampanjen vidare till Sundsvall den 14 augusti. Bilder och referat från besöken i de olika hamnarna hittar du till höger.


Fisket i Sverige förr och nu Kiss och bajs från 85 miljoner
Torsken är hotad! De döda havsbottnarna
Det slösas med fisk Havsörnen räddas från gifter
De farliga fiskemetoderna Oljan som dödar

Varför seglar vi runt kusten?
Skicka ett torskvykortSyftet med kampanjen Rädda havets liv är att uppmärksamma Östersjöns och Västerhavets miljöproblem. Fokus sätter vi på utarmningen av fiskebestånden men frågor som övergödning, miljögifter och oljetransporter kommer också att tas upp. Med ombord finns informationsmaterial och en utställning om miljöproblemen i havet, akvarier, provtagningsutrustning och marinbiologisk expertis som berättar om miljötillståndet i havet. I de hamnar som fartyget anlöper blir det aktiviteter som belyser lokala havsfrågor, till exempel debatter, seminarier, utställningar och dykning efter bottenprover.

Vad händer nu med kampanjen?
SNF:s kampanj Rädda havets liv! är inte riktigt slut. Närmast kommer utställningen att åka vidare till Sundsvall (se ovan). Vad som händer därefter får du läsa mer om på denna sida senare i sommar.


Läs mer om aktiviteterna i respektive hamn.

Fagerviken 24/6

Vaxholm 26/6
Stockholm 27-28/6
Trosa 29/6
Söderköping 30/6–1/7
Visby 3-4/7
Oskarshamn 6/7
Borgholm 7/7
Karlskrona 9/7
Smygehamn 11/7
Malmö 13/7
Helsingborg 14/7
Halmstad 16/7
Marstrand 19/7
Lysekil 21/7

Skicka ett vykort
Ta hem havet till dig
Lyssna på havet

Fisket förr och nu
Torsken är hotad!
Det slösas med fisk
De farliga fiskemetoderna
Kiss och bajs från 85 milj
De döda havsbottnarna
Havsörnen räddas
Oljan som dödar

Tio krav
Läs Svenska Naturskyddsföreningens tio krav för att rädda havets liv.


Kontakta oss!
Du behöver inte skicka flaskpost för att komma i kontakt med oss på Sunbeam.
Bo Björnsäter
Projektledare
Tel 073-697 35 08
Fredrik Karlsson
Webbredaktör
Tel 070-311 62 09
fredrik.karlsson@snf.se
Lena Vängstam
Pressekreterare
Tel 070-655 46 19
lena.vangstam@snf.se


© Svenska Naturskyddsföreningen. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.