Forskningsfartyget Sunbeams historik

Den engelska kuttern Sunbeam byggdes 1905 i östra England, närmare bestämt i Lowestoft.
Fartyget byggdes som seglande trålare för att bedriva fiske på Nordsjön sommar som vinter. Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet byggde över 2000 s k ”smacks” eller sailing trawlers i England. Namnet Kutter kommer av att fartygstypen tidigt hade en kutterrigg dvs var enmastade, men sedermera blev fartygen ketchriggade. Den typiska skrovformen med rak stäv, lång köl, svanhäck och ganska djupgående (ca 3m) är kännetecknande för en engelsk kutter. Fartygen är byggda på 5 tums spant av ek med en bordläggning på 2,5 - 3 tums bordläggning och en invändig garnering om 2-2,5 tums ek. Däcket av furu är lagt på däcksbalkar av ek.Uttrycket "Two skips built in one" är ett bevis på att man ansåg detta vara ett starkt skrov.

År 2005 fyllde Sunbeam 100 år vilket firades med en jubileumsresa tillbaka till byggnadsorten Lowestoft och under våren 2006 certifierades Sunbeam åter till handelsfartyg/forskningsfartyg.

År 2007 26 maj kl 13.00 i Wasahamnen på Djurgården K-märktes den engelska skönheten.
> > Läs mer för fullständig histori < <