Ägare: Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB
c/o Magnus Karlsson              
Österängsgatan 6A
753 28 UPPSALA
Epost: magnus.karlsson@ivl.se
Telefon: 0730789705