Ägare: Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB
Fartygsombud: Claes-Göran Velin
E-post: cg.velin1@tele2.se
Telefon: 018 30 15 56 , 0709 80 06 02