Tillbaka  

Sunbeam K-märkt

SKÄRGÅRDSMÄSSAN 2007

Wasahamnen på Djurgården den 25-27 maj

Nu har det hundraåriga segelfartyget Sunbeam med hemmahamn i Uppsala blivit K-märkt.

Detta innebär att fartyget under högtidliga former får ta emot en Kulturmärkesplakett i samband med Skärgårdsmässan i Wasahamnen på Djurgården i Stockholm den 25-27 maj.

Sunbeam erhåller plaketten för att fartyget av Sjöhistoriska Museets experter anses vara kulturhistoriskt intressant.

Ceremonin ägde rum 26 maj kl. 13.00 på Sunbeams däck och K-märkt plaketten överlämnas av Sjöhistoriska Museets chef Hans-Lennart Ohlsson.

Utöver Sunbeam kommer även följande fartyg att ta emot en K-märkt plakett:
Bogserbåten Björnen
Bogserbåten Mälarö
Bogserbåten Fritz
Torpedbåten Spica
Motortorpedbåten T 56
Motortorpedbåten T 26
Passagerarångfartyget Saltsjön
Tjalken Vertrouven
Å ngvarpbåten Gerdt, Leksand
Fiskefartyget Singapore

Representanter från fartygen kommer att närvara. Sunbeam och bogserbåten Fritz som kommer att ligga vid kajen i Wasahamnen och Spica kommer att ligga vid Museikajen alldeles bredvid.
Sunbeam har även "Öppet skepp" under lördag och söndag.

Tillbaka