Tillbaka

 

Veckobrev skrivna av Skeppstimmermästare Thomas Hellström
Januari – April 2009

090118
Första veckan i dockan är avklarad. Henrik, Jon och jag har hunnit med alla förberedelser och är nu redo att sätta sågen i skrovet, igen.
Det blev alltså en behändig placering på verktygscontainern uppe i relingshöjd midskepps om babord.
Ställning runt hela den bakre halvan av skrovet, även runt akterspegeln.
Akterspegeln har stämplats under mot berget så att den inte ska kunna sjunka en endaste millimeter.
Och plasttak ända ut över ställningen och ner längs sidorna som skydd mot vind och regn och snö.
Lysrör har också kommit upp, men vi behöver mera skarvsladdar.
Virke från Österbybruk och Länna kom i fredags och ligger nu utefter bergväggen vid dockan. Lossningen gick galant.

Nästa vecka kommer vi att såga sönder vaterborden och skarndäck för att komma åt stöttorna. Balkvägarna akterst ryker samtidigt.
Vi behöver 5 masonitskivor för mallning.
10 relings stöttor på vardera sidan ser det ut att bli som behöver bytas.
Nya balkvägare blir enligt tidigare mätningar 3,82 m plus lask 1,2 m =
5.02 m. Dim 7" hög som smalnar av till 5" x 7" tjock som tunnar ut akteröver till 3".
Det ser ut som att vi saknar material till dessa.
Balkvägstryckaren där under höll 9" på höjden och 2 1/2" tjock. Men den är inte bytt någonstans så den tänkte vi eventuellt lämna kvar.

Om vi skall klara oss med levererat virke så måste vi ta de två 10 meters planken 3" till vaterbord för det är all 3" som vi har.
Då blir relingsöverliggaren 2 1/2" i framtiden runtom. En minskning av tjockleken med 1/2".
Jag tror att det kan bli tillräckligt.

Nagelbänkar mesan är enligt tidigare anteckningar 5" tjocka och 5,4 meter långa.
Bredd akter 91/2" och avsmalnande framåt till c:a 5".
Vi har ett ämne som räcker, det andra är för kort. men så har vi 2 stycken långa 6" också och vi kan ta ett av dessa till nagelbänk.

Sammanfattningsvis så kan det bli lite virkesbrist på slutet.

DÄCKSLAYOUT
Nu kommer vi in på allvarliga saker...Något att fundera på.
Som jag berättat tidigare så finns det en hel del frågetecken kring masternas bästa placering.
Jag har gjort väldigt noggranna efterforskningar när det gäller stormastens placering. Det finns inga spår efter en alternativ sådan som skulle ha kunnat vara original från 1905. Å andra sidan förbyggdes skutan kraftigt på Hälleviksstrand 1944, så sista ordet är kanske ändå inte sagt i den frågan.
Att jag ändå funderar vidare på det här är därför att jag jämfört Sunbeam däckslayout med ett par andra Lowestoft trålares och funnit att hon avviker en hel del från det som tycks vara standard. Stormasten tycks stå lite för långt fram.
Vad spelar då det för roll?
Jo, för det första: skutan riskerar att bli fallgirig. Dvs får svårt att gå upp i vind.
För det andra: Avståndet till mesanmasten blir onödigt stort. Nuvarande c-c mått mellan masterna är 12 meter.
Jämförelser har gjorts med dokumenterade fartyg i Sailing Trawlers.
Master Hand, Forget Me Not och ritning av Large Lowestoft smack.
De är i samma storleksklass: Sunbeam (enl ursprunglig Eng mätning) 59 Brutto, Master Hand ?, Forget Me Not 59, Large Smack c:a 55.
Dessa fartygs c-c mått mellan masterna är respektive 11,44 m, 11,6 m och 11 meter.
En jämförelse med fördäckets längd leder till liknande slutsatser.
Sunbeam 6,35 m, Master Hand 6,9 m, Forget Me Not 7,17 m, Large Smack c:a 6,8 m.

Mycket talar för att SUNBEAM skulle få en bättre balanserad rigg om stormasten flyttades ett steg akterut.
Så som däckbalkarna är placerade finns möjlighet att omplacera masten
0,6 - 1,0 meter akterut. Lämpligtvis 0,8 meter.

En annan jämförelse kan göras med DEODAR. Avstånd mellan masterna c-c är 10,7 meter. Storbommens längd 10 meter och storseglets yta 101 kvm.
Brixhamkuttrarna hade generellt längre förskepp och stormasten därmed längre akterut. Men innan jag flyttade min mast ett snäpp akterut stod den ungefär som på en Lowestoftsmack 0,7 meter längre för över.
Avståndet mellan masterna mätt centrum till centrum var då 11,4 meter.

SUNBEAMs nya storsegel skulle med nuvarande placering av stormasten få ett underlik på c:a 11,1 meter och en yta på c:a 116 kvm.
Förutsatt förstås att bommen ges maximal längd vilket den bör ha.
Jämför Deodars storsegel med 10 meter underlik och en yta på 101 kvm.
Med masten ett steg akterut och därmed en kortare bom skulle Sunbeams storsegel bli på c:a 105 kvm.

En del andra saker som jag haft i åtanke är möjligheten att göra om MESANMASTENS FOT så att den kommer djupare ner. Det blir starkare.
Tidigare har troligen suttit ett knä längre ner på vilket masten stått.
COMPANION kan om ni vill flyttas en halv meter akterut om man därvid vill få en större däcksyta midskepps.
Det skulle bli mer så som originalplaceringen.

090125
Det har gått framåt fint med jobbena ombord.
Vi har monterat 12 nya relingsstöttor. Återstår 2 till att byta längst fram i raden. Vi var lite tveksamma på dessa. De är nedbrända från 125 x 150 till 100 x 125 och kunde nog hålla bra många år ännu, men de ser lite spinkiga ut och går fort att byta.
Två stöttor som satt extra mellan de gamla har vi slopat helt.
Tyvärr visade sig virket i de tre 6 tumsblocken vara långt ifrån torra.
Tvärtom. Så det kommer tyvärr att krympa efterhand och passningar som görs täta blir efterhand mindre täta. Då får man driva runt stöttorna en andra gång efter något år.

Av de två 5" blocken som levererades håller bara det ena tillräcklig längd för att räcka till Nagelbänk. Blocken är 5,0 respektive 6,7 meter långa och nagelbänkarna var tidigare 5,2 meter och de nya blir troligen
5,4 meter vardera.
Men vi har lyckats spara ett av de tre 6" blocken till stöttor. Så vi får nog ekvationen att gå ihop på något sätt.

Skarndäck på Master Hand är nog som du påpekar 2 1/2". Att vi valde att gå upp till 3" berodde nog på att ni hade gott om denna dimension i lager. Kanske också beroende på att jag satte 3" på Deodar för att det skulle bli lite extra starkt. Där gjorde jag skarndäcket en halv tum högre än övriga däck. Så att regnvattnet inte rinner av vid varje stötta utan leds till ett ställe där det rinner av däck. Jag tyckte att det verkade bra. Men på Sunbeam blev det så att vi fällde ner det en halv tum i däcksbalkarna istället. Det var kanske en anpassning till det som tidigare var bytt på fördäck.

Vi jobbar i stort sett 40 tim/v både Henrik och jag. Inte mer i alla fall.
Jon arbetar 32 tim/v.

Arbetsgången är tänkt så att första fasen blir det som vi behöver stå i dockan med byggnadsställning för att klara av.
Relingsstöttor
Balkvägare
Skarndäck & vaterbord.
Nagelbänkar
Brädgång.

Nästa steg kan klaras av i sjön. Även om vi bör hinna det i god tid före utdockningen också.
Däck
Luckkarmar
Mesan mastfot
Drevning och beckning.

Extra jobb är t.ex
Ny skjutlucka och tak på companion.
Storskotsblock
Mesanmast och rundhult.

Vore bra om vi kunde beställa brädgångsvirke så fort som möjligt.
Jag går igenom behovet.

Släpvagnen är fullt lastad med gammalt virke.

Vad gäller riggarbetena så förstår jag mycket väl att ni vill avvakta med stormasten. Den brådskar ju inte att flytta.
Deadline blir förmodligen den dag då seglet måste förnyas. Då måste man ha bestämt sig.
Sunbeam behöver omkring 100 kvm på storen för att få lite driv och fart att ta höjd på och komma runt i vändningarna.
I kutterbibeln finns ritningar på andra lowestofttrålare av ungefär samma storlek. Rigghöjden varierade mellan 35 och 37 fot.
Så 36 fot förefaller vara standard.
Röstjärnen till storen måste ändras så att de främre flyttas. Andra och tredje kan sitta kvar. Toppmaststagets röstjärn flyttas.
Men det är ett ganska litet jobb.

Till Mesanmasten skulle det vara bättre att köpa nya vant av 16 mm dimension. 42- eller 49-trådig. (Den senare med kalv) Jungfrur till mesan är utifrån Master Hand en tum mindre i diameter än på storen. 6" istället för 7".
Jag tror att det kommer att se klumpigt ut med större jungfrur än så.
De är redan mycket större än på många andra skutor. Titta på Hulda t.
ex. som har en större skonarrigg men trots detta mindre jungfrur.

090215

Ännu en vintervecka har passerat. Den 5:e för oss som hukar under vinterintäckningen.
Vi har tur med vädret som mestadels varit soligt och vackert och med bara några enstaka minusgrader.

Balkvägstryckaren om babord tillverkades, basades och monterades i måndags.
Vi tycker nu att vi är klara under däck.
Det där med garneringsbyte är kanske bättre att avvakta med inser jag.
Den är ju inte bytt någon annan stans längre föröver heller och den är stark och i hyfsat skick akteröver. Svart och ful förstås. Men sådant går lätt att täcka in.
Även vad gäller mesanmastens fot börjar jag att tänka att den kanske kan bli kvar som den är. Om det skall bli en riktig förbättring så bör nämligen flera spant längst ner i akterskeppet bytas samtidigt som mastfoten flyttas. 3 dubbelspant på vardera sidan. Det blir måhända lite för stort jobb denna vinter?
Vi har sågat till och passat in de korta mellanbitarna, de s.k.
"tallrikarna" av skarndäcket mellan relingsstöttorna.
Virke till skarndäckslisten på utsidan är framtaget och tillhyvlat.
Den blir limmad av 2 bitar i bredd, vardera 45 mm bred och 75 mm hög.
detta därför att vi saknar 3" virke.

Häckstöttorna är förberedda att förstärkas och vi har material klart att limma på utsidan av dessa.
6 karvlar är tillverkade av torrt virke och har delvis monterats.
Invändigt mått på skylight blir 1300 mm om ingen har ändrat sig på den punkten.

Brädgångsvirke anlände i tisdags.

Nästa vecka blir skarndäcket klart och vi hoppas att komma i gång med själva däcket.
Från Stensunds folkhögskola kommer vi att få två praktikanter: Tim under nästa vecka och Johan veckan därpå.

Henrik undrar om han har jobb på Sunbeam även i april? Han har nämligen halvt om halvt lovat bort sig till YRSA på Kållandsö under våren.

En grovplanering kan se ut så här:
Vecka 8 Skarndäck, tallrikar sb, limmade lister, genomgående gängstång
Vecka 9 - 10 Rivning av återstående däck. Plastning av roderbrunn.
Däcksläggning
vecka 11 Häckstöttor förstärks, lutningen ökas något och stöttorna turas. Luckkarm skylight monteras.
vecka 12 Drevning runt stöttor i första hand och däcket i övrigt också kanske?
vecka 13 Nagelbänkar mesan och Transit Rail (=soffa) med knän.
Mesanskotknap.
vecka 14 Relingsöverliggare 8 - 10 meter per sida samt akterst. Stavar mellan häckstöttorna upptill som fäste för brädgången i aktern.
Vecka 15 Brädgång sidor och stående bräder i häcken.
Vecka 16 Utdockning tisdag 14/4.

Restjobb: Förtöjningsknapar, skivor till rodertaljor, mesanskot: fäste för block. Skylight. Ny rorkult. Översyn av Companion. Storskotsvagga. Mesanmast med bom och gaffel.

Material saknas till de breda och böjda bitarna av relingsöverliggaren i aktern.
Jag har frågat Johan Winkler på Ariel om han tror sig få något över.
Han skall göra samma jobb där på relingen i aktern i vår. Han vågar inte lova om det blir något virke över.( Han fick två breda fina block levererade från Olle Abrahamsson till detta) Vi behöver krokvuxet torrt virke till längst akterut. Ett par korta men breda bitar, om det skall bli bra!
I nödfall kan vi prova att ta ett av 6" blocken men de ser inte så lovande ut vid första anblicken.
Relingen blir 2 1/2" tjock om vi skall utnyttja det virke vi har till sidorna.

090222
Tim och jag hann med att lägga 8 stråk däcksplank om babord förra veckan Henrik och Jon blev klara med skarndäckslisten om Sb och satte under fredagen igång med däcket också på denna sida.
Så det går bra för oss, tycker vi själva.
Tim Ohldin var med som praktikant en vecka bara men var till god hjälp.
Jag trodde att han skulle flyta omkring lite på området och bland fartygen i dockan, men han höll sig troget till oss under hela veckan och var ett bra tillskott.

Bengt Romin tog kontakt angående ventilationen för bränsletankarna och rörens placering. Jag har borrat hål i skarndäck mellan stöttorna där rören skall sitta. De kommer att gå in under balkvägstryckaren och upp bakom garneringen för att komma ur vägen på brädgångens insida.
Om verket godkänner att man sätter en bit böjlig slang på änden av kröken under relingen så tror jag att detta är den både bästa och billigaste lösningen.
Bengt kan nu tillverka dessa rördelar vilken dag det passar.

Vi behöver epoxi och väv till roderbrunnen och jag kan köpa in det men om någon av er har tid så vore det ännu bättre. Vi hinner dit med däcket till slutet på nästa vecka senast.

Henrik förefaller att ha jobb på den andra skutan i Sjötorp i det fallet att ni inte kan ha honom kvar längre än t.o.m vecka 10.
Men han gör ett bra jobb och kunde gott behövas längre om det vore möjligt.
Fakturor är på väg så att ni kan stämma av i budgeten under nästa vecka.

Jag skall stöta på Martin Elfvin igen om blockskivorna.

090301
Våren är här. Med tio minusgrader som dröjt sig tillfälligt kvar efter den sista riktiga vintermånaden och som solen snart kommer att ta kål på.

Sju veckors arbete har passerat och sex veckor återstår för Sunbeam i dockan. Drygt halvtid alltså, räknat till 9/4 som är torsdag sista veckan.
(har då inte räknat in påskhelgen precis före utdockningen)

Veckan som gått började med snöskottning. 2 dm snö fick skuffas ned från plastintäckningarna för att förhindra hotande implosion.
Sen tog vi alla itu med däcksplanken, ett jobb som delvis kom igång redan förra onsdagen men som denna vecka sysselsatte hela styrkan.
dvs tre man plus en ny praktikant, Johan, från Stensunds Folkhögskola.
Han blev dessvärre sjuk efter två dagar men kanske kommer han att ta igen det nästa vecka igen.

Däcket är nu lagt till 75% och det som återstår är mittpartiet mellan companion och aktern.
Alla karvlar är på plats.
Järnknäna på balk 16 har fått varsin genomgående 20 mm bult på vardera sidan till skrovet.
Skylighten har enligt anvisning blivit lite bredare än vad som från början var tänkt. C:a 1,55 m istället för 1,40 m utvändigt. I förkant ngt bredare än i akterkant då den nu exakt kommer att följa däcksplankens riktning. Dessa är lite indragna mot centrum i både för och akter.

Jan har levererat epoxi till roderporten och den har nu täckts in med väv och epoxi så att den kommer att bli slät och fin och stark.
Bengt Romin har tagit mått på ventilationsrören till bränsletankarna och är väl igång med tillverkningen.
Per har hittat ett ämne till ny rorkult som jag gärna sätter klorna i framöver.
Kontakt har tagits med Krister Andersson på Elvira och han kan nog tänka sig att sälja vidare ett par 4" block av ek till Sunbeams reling i aktern om vi skulle komma att behöva. Vi ska titta först om de är breda nog att räcka till för att malla ut den kraftiga böjen.
Martin Elfvin säger sig ha funnit två bra 12" skivor till det nya storskotsblocket i däck. Men han glömde att ta med dem i fredags.

Nästa vecka ser ut att bli den sista för Henrik, tyvärr.
Vi kommer att ta itu med förstärkning av häckstöttor och turning av dessa redan i mitten på veckan då däcket beräknas vara lagt.
Skylight karm blir 2 1/2" i brist på 3" virke. Kan förstärkas i efterhand på insidan om så önskas eller krävs.
Däcket behöver drivas utefter kanterna innan "soffan" och nagelbänkarna kan monteras.
Vi behöver 2 x 20 kg beck. Bitumen, varmasfalt.
Drev finns om ni inte har eget.

090308
Den här veckan hade vi planerat att få alla däcksplank på plats, men vi är inte riktigt där ännu. Mittpartiet framför det blivande nya navigationsutrymmet är klart, men inte mittpartiet akter om mesanmasten.
Först har vi måst ta hand om roderporten. Den har reparerats med hjälp av epoxi och det har måst ske i flera omgångar en dag i taget.

Karmstyckena till skylighten ligger klara som ämnen. De är 2 1/2" x 8".
Kommer att sticka upp drygt 5" över färdigt däck, vilket betyder att den nedre ramen på skylighten måste ges tillräcklig höjd för att den totala höjden mellan däck och glasrutor senare skall få godkänt av verket.

Det nylagda Skarndäck och Vaterbordet akteröver är finhyvlade och putsade.

Först därefter, med underlaget jämnt, kunde vi mäta ut relingshöjderna i aktern.
Från däck till underkant av relingens överliggare är nominellt 690 mm.
Detta mått varierar sen något på olika ställen för att linjen skall bli jämnare och bättre än vad den varit tidigare. Styrbordsidan krävde lite fingertoppskänsla. Babordssidan erbjöd mindre problem med kurvan.
Per har varit med och kikat och vi tycker nu att vi har lyckats med att få en fin linje.

Häckstöttorna är avhyvlade och pålimmade på akterkant så att de återfår sin tjocklek men också så att akterspegeln kommer att luta ut en aning mer än tidigare, cirka 30 mm. Återstår till nästa vecka att hyvla in kurvan på utsidan runt aktern.

De två skivorna till storskotsblocket fick jag loss utan kostnad från Martin Elfvin. Henrik har svarvat spåret och putsat dem.
Diametern är 225 mm, så det motsvarar ett 13" blockhus som Ture lovat att nytillverka tillsammans med den kraftiga trälådan som det skall sitta i.
Axeln är grov. 30 mm. Den får beställas ny lång för de gamla var två korta.

Jon har varit sjuk den senare delen av veckan.
Henrik har fått förlängning en vecka till men kommer bara att kunna vara med mån - torsdag.
4" ek från Elvira gick åt till den egna skutan så den får vi klara oss utan. Kanske kan vi ta 5" eller 6" som blir över.

5 veckor återstår till utdockningen och vi har ett digert program om vi skall hinna med allt.
Det gäller då att få häckstöttorna helt klara och sen dreva och becka däcket i kanterna utefter stöttorna, åtminstone, innan "soffan" kan sättas tillbaka. Sen följer nya grova nagelbänkar och de gamla knäna att bultas fast.
Hyvling och montering av brädgång. Den kommer att sluta c:a 0,5 meter längre fram på sidan än tidigare. På aktersta relingsstöttan.

Tillverkning av extra liggande ekbitar nedtill och upptill i aktern mellan häckstöttorna blir det en hel del jobb med. Danskarna kallar dem för "labanger" i boken om hur ATLANTICA byggdes. Vi har inget namn på dem. De måste sitta där för att de stående häckstavarna runt aktern skall kunna fästas.
Vi funderar på om vi i framtiden skall lämna en luftspalt i underkant mot däck, för det är ett område som är känsligt för röta. Förut gick stavarna ända ner mot däck.
Slutligen skall överliggaren tillverkas.

I slutet på nästa vecka har BDF hyrt ut matsal och snickeri till TV. De kommer att ha ett stort filmteam på plats för att spela in nya avsnitt ur en serie som heter "Graven". Vi som utnyttjar Stöttboden kommer att få maka lite på oss och samsas med filmteamet. TV har lovat att bjuda oss på fri lunch.

090314
Veckorapport vecka 11.

Vi fixade en massa restjobb som att limma plugg på skrovets utsida, i skarndäck och i furudäck.
Hyvlade till de pålimmade bitarna på häckstöttorna, till tjocklek och höjd. Slipade roderbrunnen jämn nog tills vidare.
Tillverkade och monterade 9 "labanger" mellan häckstöttorna. En hel del turning och slipning på akterkant av dessa återstår.

DÄCKET BLEV KLART akter och för om roderbrunnen. Alla plankor på plats i torsdags!
Vi har nu börjat göra mallar till de övre labangerna.

Henrik jobbade sista dagen i fredags

Fyra veckor kvar, 20 arbetsdagar, och massor att göra!
Vi skulle kunna vinna tid om Jon och jag fick hjälp med att hyvla till brädgångsvirket. t.ex Storskotet flyttning ett steg akteröver innebär också att denna balk skulle behöva förses med hängande järnknän.
Ventilationsrören till tankarna behöver monteras nästa vecka.

090323
Veckorapport vecka 12

Jon och jag kämpar nu vidare i aktern. De övre "labangerna" sitter som de skall mellan häckstöttorna.
Det nylagda däcket är jämnt slipat och de sista kolresterna i överlappet med de äldre däcksplankorna är också väck.
Rester av relingsöverliggare och brädgång är bortrensat midskepps och övergången till det nya är förberedd.
Ture och Peter har planhyvlat allt brädgångsvirke. Återstår att fräsa profiler och forma till de breda rundade mittbitarna.
Krabban och CG har kommit igång med drivningen av botten på utsidan.
Transit Rail, dvs soffan i aktern är tillbaka. Inpassad och fastbultad.

Tre veckor, 15 dagar, återstår för:
Nagelbänkar och knän akteröver,
Relingsöverliggare 2 x 10 meter samt rundeln akterst, Brädgång och häckstavar Skylight karm.
Vi kanske inte hinner allt av detta utan hjälp men vi kör på så fort vi kan.

090329
Veckorapport vecka 13

Nagelbänkarna i aktern tog all vår tid i anspråk under veckan som gick.
Till styrbordssidan valde vi ett fint 5" block som legat länge och torkat. Till Babordssidan fick vi nöja oss med ett ganska nysågat 6" block som levererades under hösten.
Vädret har växlat mellan snöyra och solsken om vartannat men vi hade tur den dag som ämnena sågades ut och grovhyvlades. Då låg solen på fint och värmde mot berget i vindskyddat söderläge.
Knäna som ansluter till "soffan" är inpassade men bultningen återstår att göra klar.
Ämnet till den nya rorkulten är barkat och planhyvlat på sidorna och ser ut att räcka till och få en fin form. Det behöver emellertid ligga och torka ännu en tid så vid utdockningen kanske en provisorisk rorkult får duga.

Ture tog sig an brädgången i onsdags och har hunnit med att fräsa profiler på det nedersta stråket och påbörjat uppsättningen av detta om babord.
Det breda mittstråket som följer där över kan nu skruvas upp i nästa steg då nagelbänkarnas genomgående 16 mm bultar är försänkta och pluggade på utsidan av stöttorna.
Peter och CG har bankat drev på utsidan och Per har passat in dagtanken och börjat montera bränslerör mm.

Nästa vecka fortsätter vi med relingens överliggare. Nio veckodagar kvar för min del och 5 för Jon. Sista dan är torsdag 9 april.
Vi behöver fortsatt hjälp med brädgången om vi skall få upp den till utdockningen. Och det vore nog bra, för sen blir det inte lätt att arbeta med den från en flotte vid en skvalpig kaj.

090404
Veckorapport vecka 14

Jobbet med knäna vid "soffan" avslutades med genomgående bultar och pluggade hål under måndagen.
Nästa steg blev de långa relingsöverliggarna som sågades ut ur de sista
9,5 meter långa 21/2" plankorna ur virkesförrådet.
Sb - biten kom dit under onsdagen och babordsbiten på fredagen.
Labangerna upptill har hyvlats och slipats till sin rätta rundning så att häckstavarna kan monteras.
Mesanskotknapet är tillverkat och sitter där det ska. Bara två genomgående bult återstår att montera.

Ture & Peter har fått upp ännu ett par bitar av brädgången.
CG bankar drev på utsidan.
Per drar bränslerör i maskin och bygger en provisorisk låda för instrument och reglage.
Bengt Romin har levererat avgasröret som nu är vattenmantlat.

Slutspurten under nästa vecka består i att få brädgången klar och eventuellt hinna med ännu två bitar av överliggaren på låringen i aktern, men det är högst osäkert om vi hinner med det senare för brädgången bör prioriteras.
Jag arbetar 4 dagar och Jon 3 dagar nästa vecka och sen är det Långfredag.

090410
Sista veckan före utdockning slutade för min och Jons del på torsdagen, som var påskafton.
Efter en del putsjobb och fasning av kanter på skarndäck och brädgång under måndagen blev det häckstavar resten av veckan.
65 bitar av 32 mm fin furu. Hyvlade sa att de är 82 mm smala nedtill och 100 mm upptill.
Jag kapade upp längder och hyvlade bredden och fasade utsidans kanter medan Jon passade in och monterade med egenhändigt hopblandat kitt av linolja och krita. Skruvade men en skruv upptill och en nedtill, 6 x 60 mm rostfritt syrafast.
Vi hann också med att tillverka mallarna till relingsöverliggarna på låringen. Bitar som blir c:a 2 meter långa.

Arbetscontainern lyftes bort onsdag e.m. så nu är det lite kaos bland verktygen i slutspurten.
Per har jobbat med maskinreglagen och diverse rörinstallationer nere i maskin.
CG är klar med skrovets utsida.
Ture börjar med god assistans av Peter att bli klar med brädgången.
"The Bull Nose" är klar. Återstår det allra översta stråket bara.
Heikki och Peter från BDF har hjälpt till med att städa av uppe på dockvallen samt demontera ställningen som bar upp containern.

Vi har enats om att jag delvis med Jons hjälp kommer att fortsätta jobba ännu någon vecka, spridda dagar, för att vi skall hinna få ihop de sista delarna av relingsöverliggaren i aktern. Sist av allt också karmen till skylighten.
Över påsk kommer jag att jobba åtminstone på måndag, annandag påsk.

Av däcksplank blev det 18 hela längder à 5,4 meter över från däcksjobbet.
Jag vill gärna köpa dessa till Deodars däck och efter ök har dessa flyttats över dit. Totalt 97,2 meter.

Utdockning tisdag 14/4 påbörjas vid lunchtid. Det blir alltså några förmiddagstimmar för slutstädning nere i dockan.

090414
Utdockningen gick utan problem och vi blev så småningom flott. Ringa läckage med tanke på att skrovet hunnit torka ganska mycket de senaste veckorna. Framåt kvällen firades utdockningen och framförallt att arbetet med akterskeppet nu blivit klart och att resultatet var väldigt fint! Vi flyter högt med akterskeppet eftersom vi i nuläget helt saknar mesanrigg. Senare blev det middag i Stöttboden för de som arbetat med renoveringen och även representanter från Elvira och Sofia Victoria deltog.
090416
Sunbeam kör ut ur dockan på förmiddagen för egen maskin med de nya reglagen och förtöjde vid utrustningskajen med Deodar på utsidan. Nu påbörjas arbetet med att rusta Sunbeam och målet är att vara klara 1 juni.

Thomas Hellström

Tillbaka