Vill du vara med och stödja föreningen "Sunbeams vänner"?

> > Länk till "Sunbeams vänners" hemmsida < <


Föreningen vill verka för en aktiv och trevlig gemenskap som syftar till att genom olika aktiviteter, stödja fortlevnaden av skutan SUNBEAM i många år framöver.

     Aktiviteter i föreningen

Sunbeams vänner arbetar med olika arbetsområden. Några exempel på intresseområden att engagera sig i är: hjälpa till att organisera intressanta medlemsseglingar, söka sponsorer genom bl a fadder- och bidragsverksamhet, vara med vid rustningen av Sunbeam vår och höst, ta fram förslag på utflyktsaktiviteter, löpande se över och köpa in nödvändig inre utrustning, ordna föreläsningar och medlemsmöten mm. Fler idéer välkomnas!

     Vill du vara med?

Aktiv eller som passiv stödmedlem - så är du varmt välkommen!
Betala in 150:- (250:- för familjemedlemskap) till föreningen "Sunbeams Vänner" PG: 491962-7
OBS! Ange ditt namn och din e-postadress, för kommande information och utskick.

     Varmt välkommen!