Vad händer i dockan?

 

Fram till jul jobbade Thomas H lite varje dag med att förbereda ett bord. Platsen för borden ska jämnas till och sedan ska mallningen ske och först därefter kan bordet sågas ut, hyvlas och putsas tills smyg och mått blir exakta. Detta är ett hantverk som Thomas H är mycket bra på. Borden som vi sedan hjälpts åt att sätta dit har passat perfekt! Vi i delägarkretsen har anslutit två dagar i veckan och då lirkat dit plankan med hjälp av framförallt stäm bestående av burtonrör och skruvar. Sedan har det borrats stora hål för spikskallarna och i dem sedan förborrning för spikarna. Jobbigast är att slå in 6” spikarna vilket först sker med en mindre slägga för att sedan gå över till en rejäl slägga med långt skaft. Sista biten ner i det större hålen för spikskallen måste en purr användas.
Åtta bord kom på plats före jul fyra per sida. Totalt blir det om babord 25, 6 löpmeter och om styrbord än så länge 29,7 löpmeter.
Sambordet om styrbord kom på plats onsdagen den 15 januari. Det var en tretumsplanka som blev lite trickig att få dit men till sist kom den på plats. Då de block som skeppet vilar på delvis var i vägen för att kunna spika användes fransk skruv istället. I ändorna har dels genomgående 16 mm gängstång använts där det har gått att nå insidan och annars 16 mm trögbult.
Sambordet var 5,20 långt och vi är således uppe i totalt 34,9 meter om styrbord och totalt således drygt 60 meter.
Nu har vi upptäckt en sämre lask i bord 5 på spant 14, så en del av bord 5 kommer nu att bytas ut.

Vi hade ju helst gjort ett mer radikalt ingrepp, dvs bytt både bord och spant på delen under den del som gjordes 2000 och 2002. Bordläggning, spant byttes ut helt och hållet då från däck och 8 resp 9 bordgångar ner, dvs bordgångarna 13-21 resp 14-21. Av totalt 21 bordgångar skulle vi således helst ha gjort ett lika radikala ingrepp vad gäller bordgångarna 7-12 resp 7-13. Det kräver dock en hisklig massa pengar . Vi har nu istället inriktat oss på att byta bord där det delvis varit svårt att dreva och få riktigt tätt, dvs där det blivit mellanrum mellan plankorna.


          

  • Utbytet börjar! Thomas tar hjälp av motorsågen för att få bort de bord som ska bytas ut.
  • Per Jonsson och Magnus Karlsson förborrar för 6” spik resp 16 mm bult. Kolla in koncentrationen!

 

      

  • Peter, Krabban och Ture fixerar ett av borden om babord
  • Med hjälp av rör och skruvar har borden fixerats innan de spikats fast

 

      

  • Bordgång 4 om styrbord ersätts delvis av en 9,7 meter lång ca 150 kg tung ekplanka.
    Krabban oljar på flödigt så att plankan lättare ska komma på plats.
  • Rejäla (och dyra!) ekplankor från Abrahamnssons på Orust. Denna 3” planka kostar ca 6320 kr + moms!

 

  • Fyra bord om babord och ovan de fyra borden om styrbord som blev ditsatta före jul.

 

Seglingsegenskaper

Sunbeam seglar inte bra på kryss. Man måste hela tiden hålla emot så att hon inte girar åt samma håll som vindriktningen. Det bromsar rejält! Sunbeam är således fallgirig. Det gör också att det är besvärligt att vända genom vinden när man kryssar.
Orsaken till detta är att stormasten står minst 50 cm för långt förut. Varför den gör det har vi inte kunnat lista ut eftersom det inte finns några som helst tecken på att masten någonsin stått på någon annan plats än den nu står.
Vi kommer nu att flytta masten minst 50 cm akteröver. Det tillsammans med ett storsegel som har de rätta måtten, bör bli det som gör att Sunbeam kommer att segla mer balanserat och därmed även gå både snabbare och högre under kryss!
Om segelmakeriet hinner sy ett nytt storsegel till Deodar och en ny mesan till Sunbeam, kan vi ta över Deodars gamla storsegel och därmed få en garderob som blir nästintill som original så när som på stortoppseglet!
I bästa fall kommer vi att få det mesta på plats i år och då får vi se om vi bättre kan konkurrera om topplaceringarna i Saltkråkan Race i höst!